søndag 7. oktober 2012

Skullerud

Den siste tiden har vært preget av bryullupsforberedelser, bryllup (juhu) og flere turer i skogen enn i byen. Høst er jo som kjent det fineste som finnes.

Men noen velkomne glimt av gatekunst dukker jo opp med jevne mellomrom. Her mellomm Rustadsaga og Skullerudstua i Østmarka.